Bordtennisklubber

Bæredygtige klubber

Det er et mål for Bordtennis Danmark, at så mange klubber som muligt bliver både strategisk tænkende og bæredygtige. Med bæredygtige klubber menes, klubber, der er i stand til at lede og organisere deres opgaver og som ikke er afhængig af en enkelt leder eller to. Med strategisk tænkende menes, at klubledelsen arbejder ud fra en velovervejet plan henimod en målsætning om at opnå et eller flere mål og at planen er lagt på baggrund af en grundig analyse af klubbens nuværende situation.

Bordtennis Danmark ser det som en helt central opgave for forbundet at hjælpe klubber med at udvikle sig henimod at blive strategisk tænkende og bæredygtige. Dette sker på flere måder. Dels skal klubben deltage i sit regionale vækstteams aktiviteter og udviklingsarbejde og dels skal klubben igangsætte et udviklingsforløb med den regionale udviklingskonsulent.

strategi
Business team icon vector illustration and group of people icon isolated on a white background. Crowd of people black silhouettes simple. Eps 10

Regionale vækstteams

Til at understøtte udviklingen over hele landet, har Bordtennis Danmark etableret ni regionale vækstteams, der består af regionens klubber. Et vækstteam er et klubnetværk, der har til formål at øge samarbejdet mellem klubberne. Tiden har vist, at klubberne kan opnå mere ved at samarbejde, end ved at isolere sig. 

Fokus i vækstteamsne er udelukkende udviklingsorienteret, dvs. der bliver ikke organiseret normale turneringer eller stævner i regi af vækstteamsne. Vækstteamsne har bl.a. stort fokus på trænerudvikling, klub- og lederudvikling, træningssamarbejde og nye aktiviteter på tværs for børn og unge, fx lejre og events.

Bordtennisklubber i btdk

Til højre ses et kort over klubber, der er medlem af Bordtennis Danmark ved seneste medlemsregistrering. Samtidig er kortet inddelt i de ni regioner. Der kan zoomes ind og man kan trykke på de enkelte nåle for at se klubnavne.

Ny klub - kom i gang