Bordtennisklubber

Hvem er medlem af Bordtennis Danmark?

Der findes mange forskellige typer og størrelser af bordtennisklubber i Danmark. Uanset type og størrelse er det Bordtennis Danmarks opgave at understøtte alle medlemsklubbernes virke og mål. 

Medlemskab af Bordtennis Danmark bygger på et solidaritetsprincip. Bordtennis Danmark arbejder for at udbyde en masse aktiviteter til forskellige målgrupper, så bordtennissporten kan blomstre endnu mere i Danmark. Alle disse aktiviteter bidrager medlemsklubberne til gennem klubkontingentet, også selvom de ikke benytter sig af alle aktiviteterne og derfor ikke har direkte gavn af dem. 

Bordtennis Danmarks indsats er dog med til at skabe en endnu større bordtennisfamilie i Danmark, som alle får gavn af at være en del af, uanset om klubben kun deltajer i holdturnering eller om klubben benytter sig af flere af Bordtennis Danmarks tilbud.

Læs mere btkds strategi om klubudvikling her

danmarkskort

Ny klub - kom i gang

Der er mange gode grunde til at blive en del af et større fællesskab, som Bordtennis Danmark er. Det kan være I gerne vil give børn og unge muligheden for at deltage på de mange lejre, events og stævner som afholdes i BTDK-regi, eller måske vil I måske gerne være en del af et vækstteam og det fællesskab og samarbejde, der er opbygget her. 

Uanset hvad, er det nemt at starte en ny klub. Alt det kræver er en stiftende generalforsamling og et sæt vedtægter, der lever op til folkeoplysningsloven. Vi kan hjælpe jer hele vejen igennem.

Bordtennisklubber i btdk

Til højre ses et kort over klubber, der er medlem af Bordtennis Danmark ved seneste medlemsregistrering. Samtidig er kortet inddelt i de ni regioner. Der kan zoomes ind og man kan trykke på de enkelte nåle for at se klubnavne.

Regionale vækstteams

Til at understøtte udviklingen over hele landet, har Bordtennis Danmark etableret ni regionale vækstteams, der består af regionens klubber. Et vækstteam er et klubnetværk, der har til formål at øge samarbejdet mellem klubberne. Tiden har vist, at klubberne kan opnå mere ved at samarbejde, end ved at isolere sig. 

Fokus i vækstteamsne er udelukkende udviklingsorienteret, dvs. der bliver ikke organiseret normale turneringer eller stævner i regi af vækstteamsne. Vækstteamsne har bl.a. stort fokus på trænerudvikling, klub- og lederudvikling, træningssamarbejde og nye aktiviteter på tværs for børn og unge, fx lejre og events.

Klubledernes værktøjskasse

Der er mange ting, der skal til for at en bordtennisforening fungerer godt, er bæredygtig og lykkes med sin overordnede strategi og målsætninger. 

For at hjælpe lidt på vej, forsøger vi i denne vidensbank at indsamle en masse forskellige vejledninger, drejebøger, værktøjer, gode råd fra os og andre klubber osv.