22/6- 2020: Tilføjet “Træning med corona”-plakat i PDF nederst på siden.

Læs de aktuelle retninglinjer fra BTDK i pdf’en nederst op siden og DIF/DGI’s retninglinjer via dette link.

15/6-2020: DIF og DGI har følgende særlige retningslinjer for sommerskoler, sommeraktiviteter og camps:

 • Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps for børn og unge op til 25 år må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere.
 • Forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling og tilrettelæggelsen af de konkrete idrætsaktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. 50 deltagere med et fast antal ledere pr. gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne ved kontaktidrætter.
 • I praksis gennemføres aktiviteterne på træningsanlægget i henhold sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbud. De enkelte idrætter skal udarbejde specifikke retningslinjer for dette, og sikre at de enkelte sommerskoler følger disse.
 • Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 m. overholdes, og at der er minimum 4 kvm. pr. person.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på sommerskoler, sommeraktiviteter og camps.
 • Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel idrætsaktiviteter, spisning og ved overnatning.
 • Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.
 • Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på af-spritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og efter spisning.
 • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
 • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.

10/6-2020: DIF og DGI forventer at melde yderligere nyt ud om sommeraktiviteter, samt yderligere præcisering omkring bredde-idrætsbegivenheder fredag d. 12/6. 

Vi får løbende opdateringer og informationer fra DIF, vær derfor opmærksom på, at der kan komme justeringer i retningslinjerne frem til mandag middag den 8. juni.

Som et særligt opmærksomhedspunkt skal nævnes, at overfladen på bordtennisborde ikke har godt af at blive sprittet af. Derfor anbefaler vi vand og sæbe til rengøring af disse.

Forfatter: Jeppe Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 43262117
Kontaktperson e-mail: jld@bordtennisdanmark.dk