Regionale Vækstteams

Bæredygtige bordtennisklubber

Det er et mål for Bordtennis Danmark, at så mange klubber som muligt bliver både strategisk tænkende og bæredygtige. Med bæredygtige klubber menes, klubber, der er i stand til at lede og organisere deres opgaver og som ikke er afhængig af en enkelt leder eller to. Med strategisk tænkende menes, at klubledelsen arbejder ud fra en velovervejet plan henimod en målsætning om at opnå et eller flere mål og at planen er lagt på baggrund af en grundig analyse af klubbens nuværende situation. 

Bordtennis Danmark ser det som en helt central opgave for forbundet at hjælpe klubber med at udvikle sig henimod at blive strategisk tænkende og bæredygtige. Dette sker på flere måder. Det vigtigste er, at klubledelsen har det samme ønske. Bordtennis Danmark ønsker ikke at påtvinge denne ambition ned over klubberne. Ønsker klubledelsen at udvikle klubben henimod bæredygtighed og strategisk arbejde, skal klubben dels deltage i sit regionale vækstteams aktiviteter og udviklingsarbejde og dels igangsætte et udviklingsforløb med den regionale udviklingskonsulent.

Tryk på en knap nedenfor for at se, hvilke klubber der er med i de forskellige regionale vækstteams.