Trænere og træningsmiljøet

Det gode træningsmiljø

En af de helt centrale dele af en positiv udvikling i dansk bordtennis er gode klub- og træningsmiljøer. Klubtrænerne står i frontlinjen, når det kommer til at skabe de gode miljøer.

Derfor er det vigtigt, at Bordtennis Danmark – sammen med klubber og regionale vækstteams – skaber mulighederne for at trænerne vedvarende er i stand til at gøre dette. 

Trænerudvikling i btdk

Bordtennis Danmarks bidrag til trænerudvikling sker både på kurser, hvor trænerne får bygget ovenpå deres teoretiske fundament og i praksis i forskellige kontekster, fx på træningslejre, trænerseminarer og konferencer. 

Især på praksisdelen vil BTDK øge indsatsen. Der vil være flere aften- og heldagsseminarer, der skal organiseres trænernetværk i de regionale vækstteams og internt i klubberne, hvilket udviklingskonsulenterne vil hjælpe med. Der skal afholdes flere uformelle træneruddannelser, fx for begyndertrænere, og der skal afholdes mange flere lejre, hvor hovedformålet er at klubtrænerne skal deltage og udvikle sig og tage deres nye kompetencer med hjem i klubbens træningsmiljø. Alt dette vil BTDK være en aktiv initiativtager i.

Læs mere om BTDKs strategi for trænerudvikling her

Kurser

Bordtennis Danmark udbyder tre formelle trænerkurser: 1-2-træner (trin 0), Basistræner (Trin 1) og Klubtræner (Trin 2). 1-2-træner og Basistræner kræver ingen forudsætninger, mens Klubtrænerkurset kræver, at man har gennemført Basistrænerkurset.

Udover BTDK’s egne kurser anbefaler vi, at man kombinerer Basistræner med DIF Træner 1 og Klubtræner med DIF Træner 2. DIFs kurser har en mere generel idrætslig tilgang, hvor man også får mulighed for at arbejde sammen med trænere fra andre sportsgrene.

Trænernes Vidensbank

I vidensbanken har vi samlet en masse forskelligt interessant materiale, som kan komme mange til gode. Bl.a. har vi fået udviklet et øvelsesbibliotek, som vi løbende vil supplere op, hvor trænere kan søge inspiration. Derudover har vi samlet en masse skriftligt materiale fra den nuværende og tidligere uddannelser, samt andre projekter, fx skolemateriale.

Desuden vil vi løbende forsøge at linke til forskellige andre interessante ting, fx podcasts og artikler. 

Fokusområder i BTDK's trænerstrategi

Aldersrelateret træning (ATK)

ATK er et koncept, der er sat i verden for at holde fokus på at børn skal trænes som børn, IKKE som små voksne. Overordnet kan ungdomstræning indeles i tre grupper: før pubertet, i pubertet og efter pubertet. I hver gruppe, er der især nogle biologiske faktorer, der er gældende ift. trænerens valg, men disse skal samtidig sættes i kontekst af, at den enkelte spiller er en del af et socialt miljø. Det er altså en opgave, man ikke skal tage let på som ungdomstræner.

God spiller = god træner?

Traditionelt har mange sportsgrene rekrutteret sine kommende trænere blandt de bedste ungdoms- og senioratleter. Der er dog ikke altid lighedstegn mellem at være en god bordtennisspiller og en dygtig træner. Man bliver ikke en god formidler af servetræning, bare fordi man selv er god til at serve.
Det er vigtigt, at man som træner har gode pædagogiske kompetencer og kan udvikle spillernes værdier, viden og kunnen.

Engagement

Trænerens engagement kan komme mange steder fra. Det vigtigste er, at det er til stede og at det er højt.
En træner, der ikke er motiveret af trænerrollen, er ikke i stand til at skabe glæde, udvikling og fastholdelse blandt sine spillere.

Trænerens filosofi

En trænerfilosofi kan defineres som et sæt af personlige værdier, man som træner forsøger at agere ud fra. Og mens dette kan lyde meget teoretisk, er der faktisk få ting, der er ligeså praktisk, som en veludviklet trænerfilosofi. Målet med trænerfilosofien er at skabe overensstemmelse mellem det man siger man gør og det man rent faktisk gør. Spillerne gennemskuer hurtigt, hvis dette ikke er tilfældet og mister på den måde tilliden til træneren.

Relationer

Spillerne er mere end blot robotter, der skal lære at spille bordtennis. Uanset om man vil udvikle talenter eller fastholde bredden, er det vigtigt, at træneren er åben, observerende og lyttende overfor spillerne. Den kompetente træner interesserer sig for spillerne som personer, er nærværende og i øjenhøjde, men også professionel.

Gruppen og individet

I en individuel sport, som bordtennis, er det meget nemt at komme til at anskue træningen udelukkende ud fra et individfokus.
Vi ved dog, at miljøet er centralt, når vi skal forstå, hvorfor nogle spillere udvikler sig til senioreliteniveau, mens andre ikke gør.
Trænere, der ser talent i et miljøperspektiv, vil se ud over den enkelte spiller og arbejde på at skabe et velfungerende miljø omkring spilleren. Det gode miljø vil komme alle de enkelte atleter til gode.